Sibiř a Bajkal
„ Drsná Sibiř, plná krás a protikladů a magický Bajkal - přírodní klenot - nejhlubší sladkovodní jezero světa, obklopené panenskými horami „
 
8 dnů  / 7 nocí /    Jen 5 pracovních dnů !!!
 
Komfortní ubytovací verze - výhradně hotely  4*  /  s polopenzí 
                                   
Termín:              21. 06. – 28. 6. 2020                                
Číslo zájezdu :  BAJ  2106                            
Cena:                 při min. 15 os. = 57. 000,- Kč        
                           při min. 10 os. = 59. 990,- Kč  
                                                           
Program:
 
1. den: Praha  - Irkutsk
V noci odlet z Prahy / resp.Vídně pro slovenské účastníky / do Irkutska s přestupem , v podvečer přílet a transfer do hotelu, ubytování, večeře, nocleh.
 
2.den : Irkutsk - prohlídka města
Odpoledne : prohlídka města Irkutsk, které bylo odjakživa významným centrem obchodu  a v carských časech hlavním městem východní Sibiře. Dochovala se zde  řada původních dřevěných domů a  nádherných ortodoxních pravoslavných kostelů. Při prohlídce se projedeme hlavními ulicemi centra města – ulicí Karla Marxe, na níž uvidíme budovy z 19.století, památník cara Alexandra III., Bílý dům, zalíbí se nám výhled na Dolní nábřeží, navštívíme kostel Spasitele – jedinou budovu, jež se dochovala z irkutského Kremlu, katedrálu Znamenského, v níž  se skrývá zázračná ikona. Uvidíme též místo popravy a symbolický hrob admirála Kolčaka. Návrat do hotelu na nocleh. Večeře v hotelu.
 
3. den : Irkutsk – Listvjanka
Snídaně. Transfer na nádraží a odjezd vlakem na projížďku podél  jezera Bajkal. Tato starodávná Bajkalská okružní  železnice  byla součástí slavné Transsibiřské magistrály, jež byla r.1970 zapsána do seznamu  historických a architektonických  památek. Vede po březích tajuplného Bajkalu – nejhlubšího sladkovodního jezera světa a nabízí úchvatné výhledy na jezero a okolní útesy a hory. Během cesty vlak několikrát zastaví na nejzajímavějších místech. Odjezd na ubytování v Listvjance- nejznámějším turistickém centru na březích Bajkalu, vzdáleném 70 km od Irkutska. Ubytování, večeře v hotelu. Nocleh.
 
4.den : Listvjanka
Snídaně. Prohlídka Bajkalského muzea, ve kterém se seznámíme s obrovskou biodiverzitou Bajkalu – nespočetnými rostlinnými a živočišnými druhy, jež se zde vyskytují,jeho geologií a geografií. Neobvyklým zážitkem bude virtuální ponor s pozorováním podvodního života Bajkalu přes okna ponorky. Budete okouzleni směsicí autenticity a technologií tohoto muzea , jehož návštěva se stane skutečným objevováním jezerního života. Poté se vydáme lanovkou  k vyhlídkové plošině zvané „ Skála Čerského „  ve výšce 728 m nad hladinou jezera. Budeme se kochat nádhernými výhledy na jezero Bajkal, letovisko  Listvjanka, pramen řeky Angara, vytékající právě z Bajkalu, pohoří Hamar Daban , legendární „ šamanskou skálu „ a starou železnici,lemující břehy jezera. V průběhu výletu bude podáván oběd. Poté se vydáme do tzv. „ Něrpinária „ – zařízení, věnovanému endemickému druhu tuleně bajkalského – zvaného něrpa . Tento druh se vyskytuje pouze v Bajkalu a stal se symbolem celého regionu. Něrpinárium je jediné místo, kde se lze s těmito vzácnými tuleni seznámit a pozorovat jejich chování, poněvadž ve volné přírodě je prakticky nemožné  pro jejich nadměrnou plachost je spatřit. Budete fascinováni jejich schopnostmi naučit se takovým činnostem, jako je hraní fotbalu, skákání, počítání, hraní  si s kroužky a zpívání. Nakonec si prohlédneme letovisko Listvjanka –jedno z nejznámějších turistických center celé Sibiře, nacházející se v blízkost místa , kde Angara vytéká z jezera Bajkal.  Toto město bylo obydleno již před 300 lety a stalo se centrem stavby lodí. Prohlédneme si kostel sv.Mikuláše, pocházející z 19.stol. Návrat do hotelu na nocleh.
 
5. den: Listvjanka – ostrov Olchon – Šamanská skála – mys Burchan
Po snídani se vydáme na návštěvu skanzenu Taltsy , nacházejícího se v pitoreskní krajině na březích řeky Angary.  Seznámíme se s hospodářskou činností a životním stylem místních obyvatel regionu Bajkal .V průběhu prohlídky uvidíme příklady staré ruské architektury ze 17.-20.stol.- stará panství, školu, kostely, věže. Celá expozice obsahuje 40 staveb a  více než 20 tisíc exponátů . Budete mít možnost vyzkoušet si modelování předmětů z jílu nebo tkaní z březové kůry. Oběd individuálně. Poté se vydáme na ostrov Olchon – největší a nejkrásnější ostrov na Bajkalu. Podnikneme procházku na mys Burchan, kde uvidíme největší atrakci ostrova - tzv. Šamanskou skálu. Je jedním z devíti nejposvátnějších míst v Asii., místem šamanské moci a  magických  sil světa. Příjezd do hotelu, ubytování a večeře.
 
6. den : ostrov Olchon a mys Choboj
Po snídani  celodenní výlet na mys Choboj – nejsevernější bod ostrova. Mys patří k nedotčeným místům Bajkalu a nabízí nádherné výhledy na jezero a hory, které jej obklopují.  Název Choboj pochází z jazyka starého národa  Burjatů – původních obyvatel tohoto regionu, a znamená „ tesák „ , poněvadž vertikálně orientovaná mramorová skála , jež mys  tvoří, připomíná zvířecí tesák. Místo je ideální pro romantické túry s nádhernými výhledy. Oběd individuálně . Večeře v hotelu a nocleh.
 
7. den:   Olchon – Irkutsk
Po snídani odjezd  , cestou návštěva  ethnoparku Zlatá horda  , kde se seznámíme s místním etnikem Burjatů – starého původního etnika, vyznávajícího převážně buddhismus. Seznámíme se sezvyky, způsobem života, tradicemi , hospodářskou činností Burjatů . Uvidíme nejkrásnější a nejslavnější jurtu Ruska, vyrobenou ze vzácných dřev a nádherně vyřezávanou. Byla vysvěcena místním knězem – datsanem , což dokazuje její vzácnost jako národní kulturní památky a její religiozní  hodnotu. Shlédneme kouzelnou folklórní show , obsahující zpěvy, tance, hru na různé hudební nástroje, historické hry a bitvy, a setkání s opravdovým šamanem. Bude podáván oběd, při kterém poznáte národní kuchyni Burjatů s nejrůznějšími lahodnými místními gastronomickými specialitami a nápoji. Odjezd na nocleh do hotelu v Irkutsku . Večeře individuálně.
 
8. den: Irkutsk – odlet do Prahy resp.Vídně
Snídaně, transfer na letiště a odlet s přestupem v Moskvě do Prahy, resp. Vídně. Přílet odpoledne nebo v podvečer.
 
Cena zahrnuje:
leteckou dopravu Praha  – Irkutsk   – Praha / resp.Vídeň /  s přestupem   vč.let. a bezp.tax * transfer letiště-hotel-letiště v Irkutsku  * dopravu autokarem s klimatizací (dle počtu účastníků může být minibus s klimatizací) * 7 x nocleh v hotelích  4* (dle místní kategorizace) se snídaní  * 3 x oběd  * 5 x večeři *  vstupy do uvedených  objektů a muzeí  * speciální místní průvodce po celé trase * průvodce PAN´EUROP po celé trase s překladem do češtiny * zákonné pojištění CK proti úpadku
 
Cena nezahrnuje:  
* nápoje u obědů  a večeří  * konzumaci z hotelových minibarů
 
Povinné příplatky :
  • Povinné pojištění léčebných výloh v zahraničí a storno ( do 100.000 Kč ) : (8 dnů x 57,- Kč ) +930,- Kč
  • Spropitné pro místní průvodce a řidiče : 2 + 2 EUR/os./den   ( splatné na místě )
  • Vízum do Ruska : 2.500,- Kč – vyřizuje CK
Fakultativní příplatky:
Ubytování v jednolůžkovém pokoji:  11.000,-  Kč     
             
Minimální počet účastníků: - 10 osob
 
Upozornění :
 
CK vyřídí vízum do Ruska – podmínkou je odevzdání cestovních pasů platných min. 6 měsíců po návratu, 2 fotografií  a vyplněných formulářů min. 5 týdnů před odletem v CK pro předání na ambasádu.
 
Pas opatřený vízem bude klientům  předán v den odletu průvodcem na letišti.
! CK nenese žádnou zodpovědnost za neudělení víza !