KANADA  -  Národní parky západní Kanady
        
Termín :               8. 9. - 18. 9.2020                               
Číslo zájezdu :    KAN 0809
Cena :                  76. 990,- Kč  -  při min. 10 osobách
             
 
Program zájezdu:
 
1. den ODLET Z PRAHY
Odlet z Prahy do Calgary. Po příletu transfer do hotelu , ubytování, volný čas ve městě. Nocleh.
 
2. den :  CALGARY – BANFF
Dopoledne prohlídka města. Pak přejezd do městečka Banff s možností výletu lanovkou na Sulfur Mt.,koupání v termálních pramenech  / obojí fakultativně /, případně jiné fakult.aktivity. Pěší výlet s vyhlídkami nad údolím řeky Bow. Navštívíme také místo, kde se zrodil kanadský systém národních parků. Nocleh v Banff.
 
3. den NP YOHO
Návštěva NP Yoho. V rezervaci uvidíme Smaragdové jezírko , vodopády Takakkaw či spirálové tunely pod Průsmykem kopajícího koně. Odpoledne návrat zpět do Banff, nocleh.
 
4. den NP BANFF – LAKE LOUISE
Putování Národním parkem Banff. Zvlášť nezapomenutelná je vyhlídka na inkoustovou modř hladiny jezera Lake Peyto. Rovněž navštívíme překrásná  jezera Louise a Moraine. Příjezd do oblasti Saskatchewan River Crossing . Možnost pěšího výletu k vyhlídce na řeku Saskatchewan, ubytování, nocleh.
 
5. den NP JASPER – ATHABASKA
Dnes se / fakultativně /vydáme na dobrodružnou jízdu speciálním sněžným vozidlem  na povrch ledovce Athabaska, který je součástí systému Columbia Icefield – největšího ledového pole vyjma arktických oblastí. Pak cesta přes NP Jasper podél řeky Athabaska a Sunwapta po vysokohorské silnici se zastávkami u vodopádů. Příjezd do městečka Jasper, ubytování, nocleh.
 
6. den  NP JASPER – MALIGNE LAKE
Návštěva jezera Pyramide Lake a jezera Maligne s možností výpravné plavby / fakultativně / Odpoledne se vydáme lanovkou na vrchol  hory Mt. Whistler  s nádhernými výhledy  na horské štíty  kanadských Skalistých  hor / fakult. / Večer volný program . Nocleh ve městě.  
 
7. den ROCKIES  – CLEARWATER
Návštěva rezervace Mt.Robson s vyhlídkami na nejvyšší horu Skalistých hor  - Rockies. Podnikneme pěší výlet k vodopádům Rearguard. Pak přejezd do městečka Clearwater.  Nocleh.
 
8. den HOPE - VANCOUVER
Cestou do Vancouveru učiníme zastávku  v městečku Hope s artefakty , připomínajícími období zlaté horečky a kdysi rovněž významné centrum  výnosného obchodu s kožešinami. Zalesněné oblasti povodí řeky Fraser posloužily  coby kulisa k natočení  akčního trháku Rambo.  Příjezd do Vancouveru, volný program.  Nocleh ve městě.
 
9. den VANCOUVER
Prohlídka města, které řada průzkumů hodnotí jako jedno z nejkrásnějších na světě. Uvidíme čtvrť Gastown s parními hodinami, pitoresktní čínskou čtvrť, elegantní přístavní část či městský park Stanley, který nezapře britský původ. Večer volný program ve městě. Nocleh ve Vancouveru.
 
10. den ODLET DO PRAHY
Dopoledne volný program v centru Vancouveru / možnost posledních nákupů / , odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy .
 
11.den  PRÍLET DO PRAHY
Přílet do Prahy.
 
Cena zahrnuje :
  • leteckou přepravu + letištní a bezpečnostní poplatky
  • 9x ubytování kategorie 3* bez snídaně
  • dopravu na trase .BUSy nebo mikrobusy
  • vstupy do národních parků
  • služby českého průvodce
  • zákonné pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje :
  • fakultativní vstupy a výlety
  • vstupní autorizace  do Kanady (zajistí CK za 600,- Kč)
  • stravování a spropitné
Povinné příplatky  :
* pojištění léčebných výloh v zahraničí a storna ze zdrav.důvodů : ) 60,-  x 11 )= 660 + 890 Kč (do 100.000 Kč )
* příplatek za 1-lůžkový pokoj : 23.200,- Kč
 
Min. počet účastníků : 10
 
Poznámka : Zájezd je pořádán ve spolupráci s CK ESO TRAVEL a. s.