JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Velký okruh a SVAZIJSKO + možnost prodloužení na VIKTORIINY VODOPÁDY / Zimbabwe /         
            
Termín : 19.10. - 1.11. 2019  / resp. s prodloužením do 3.11. 2019
 
Ceny :          
při min počtu  15 účastníků :    84.990,- Kč    
při min. počtu 10 účastníků :    89.990,- Kč
Cena prodloužení – Viktoriiny vodopády :  28.000,- Kč
 
Ev.číslo : JAR 1910
 
Program cesty :
 
1.den : Praha – Kapské Město
Odlet z Prahy do Kapského města , přestup a pokračování do JAR.
2.den : Kapské Město
V podvečer přílet do Kapského města . Transfer do hotelu, ubytování a volno.
3.den : Kapské město
Prohlídka města, při níž uvidíme hlavní pamětihodnosti: např. Castle of Good Hope – nejstarší budovu v JAR z r.1679, malajskou čtvrť, pevnost, radnici, přístav,parlament, aj. Odjezd do hotelu na ubytování. Odpoledne : volno na odpočinek. Večeře-ne
4.den : Kapské město – Stolová hora a Kapský poloostrov - Mys Dobré naděje
Po snídani celodenní výlet na Stolovou horu, odkud se nabízejí úchvatné pohledy , výjezd lanovkou  na Stolovou horu  /dle počasí /, a Kapský poloostrov, jedno z nejatraktivnějších míst planety, kde se setkávají vody Atlantického a Indického oceánu ,  lanovka na mys , národní park Cape Point Nature Reserve, návštěva kolonie tučňáků v Boulder´s Beach  , dle počasí možnost fakultativní plavby lodí z Hout Bay za lachtany. Návrat do stejného hotelu na nocleh.
5.den : okolí Kapského města – vinice
Po snídani celodenní výlet malebnou krajinou  vinic se 2  návštěvami a degustacemi v některé z vinařských farem –Stellenbosch, Paarl ,Spier nebo Boschendal, kde se pěstují vynikající a světově uznávaná vína. Během výletu bude podáván oběd formou picnicu na farmě v přírodě. Večer návrat do stejného hotelu na nocleh.
6.den : Kapské město
Odpoledne : volno k návštěvě Waterfrontu – přístavních doků, které byly rekonstruovány na oblíbené obchodní a zábavní centrum s mnoha restauracemi, kavárnami, obchody v nejrůznějších stylech.
7.den : Kapské město – Johannesburg- Svazijsko
Brzy ráno transfer na letiště, odlet do Johannesburgu. Po příletu přejezd do malého státečku Svazijsko, po příjezdu ubytování v hotelu. Večeře a nocleh.
8.den : Svazijsko
Celodenní program ve Svazijsku, který zahrnuje návštěvu údolí Ezulwinni Valley s tzv. „ kulturní vesnicí „ Matenga Cultural Village , kde se seznámíme s tradičním životem místních obyvatel – ukázky tradičních tanců, písní, různých obřadů – svatba, volba krále,apod. Dále návštěva typického trhu s uměleckými a řemeslnickými výrobky a dílny na výrobu svící. Večeře a nocleh.
9.den : Krugerův národní  park
Po snídani odjezd do Krugerova nár. parku.. Odpoledne  safari v džípech v Krugerově nár. parku, jednom z nejvýzn. a největších nejen v Africe, ale i na světě. Safari, kde budete při troše štěstí pozorovat ve volné přírodě „ velkou pětku „ – lvy, leopardy, slony, nosorožce a buvoly, bude pro Vás celoživotním zážitkem. V tomto parku bylo napočítáno celkem 147 druhů savců, 114 druhů plazů, 33
druhů obojživelníků,50 druhů ryb a 500 ptactva a 300 druhů stromů. Nocleh a večeře  v hotelu /lodge.
10.den : Krugerův národní park
Snídaně. Dnes se opět budeme toulat po nádherném Krugerově parku. Dopoledne safari v džípech ,  odpoledne volno . Návrat na večeři a nocleh do stejného hotelu.
11.den : Dračí hory – Pilgrimś Rest
Snídaně. Odjezd směrem k Panorama Route v Dračích horách. Cestou zastávka v Pilgrim´s Rest - zlatokopeckém městečku, kam zlatá horečka přilákala v r.1873 řadu hledačů zlata a městečko je dnes živoucím muzeem. Odpoledne či v podvečer příjezd na ubytování ve městě Graskop, nocleh.
12.den : Panorama Route
Po snídani po  Panorama Route v Dračích horách. Cestou uvidíme : Bourkes Luck Potholes, které patří k přírodním divům Afriky, s řekou, kde se rýžovalo zlato. Dále uvidíme 3.největší kaňon světa Blyde River , připomínající americký Grand Canon s řekou, protékající v hloubce 800 m. Dračí hory  je příhodný název pro hory s nádhernými přírodními útvary. Odjezd do Johannesburgu  na nocleh.
13.den : odlet z Johannesburgu  s přestupem  do Evropy
Snídaně. Volno na nákupy a procházky. Odpoledne transfer na letiště a večer odlet do Evropy.
14.den : přílet do Prahy
 
PRODLOUŽENÍ : VIKTORIINY VODOPÁDY :
 
13.den : odlet do Zimbabwe – Viktoriiny vodopády
Ráno odlet k Viktoriiným vodopádům na řece Zambezi na zimbabwské straně. Viktoriiny vodopády patří k nejpůsobivějším přírodním divům světa.Mohutná řeka Zambezi, která je hraniční řekou se Zambií, klidně plyne krajinou až se nečekaně přiblíží k 1700 m širokému čedičovému zlomu, přes jehož okraj se vrhá více než 100 metrovým skokem do hloubky rokle, kde se mění na divokou řeku plnou peřejí. Po příletu transfer do hotelu, ubytování.Podvečer : plavba lodí po Zambezi při západu slunce s občerstvením . Nocleh v hotelu.
14.den : Viktoriiny vodopády
Snídaně. Dopoledne pěší prohlídka Viktoriiných vodopádů ze zimbabwské strany, tato část představuje 2/3  rozlohy vodopádů. Další 1/3 se rozprostírá na zambijské straně. Poté možnost fakult. 15-minutového letu helikoptérou nad vodopády,který se pro Vás stane nezapomenutelným zážitkem. Odpoledne : volno k individuální účasti na fakultativních aktivitách – možnost safari  na slonech, bungee jumping,  možnost návštěvy soukromé zvířecí rezervace, rafting aj. Večer odjezd na stylovou večeři African Boma Dinner v přírodě s ukázkami tradičních tanců, písní,apod. Návrat do stejného hotelu na nocleh.
15.den :  Zimbabwe - Johannesburg –Praha s přestupem
Snídaně. Dle času odletu možnost návštěvy typického místního trhu – možnost nákupů suvenýrů, transfer na letiště a kolem poledne přelet do Johannesburgu. Přestup na večerní  odlet do Evropy.
16.den :  přílet do Prahy
 
Cena základní trasy  zahrnuje :
* let. přepravu  Praha  –Kapské M. s přest. , Kapské M.-Johannesburg ,Johannesburg – PRG s přest.,
* 11 x ubytování se snídaní v hotelích kategorie 3 nebo 4* / pokoje s příslušenstvím, přičemž v národních parcích se může jednat o typ „ lodge „ – bungalovy v rustikálním stylu s příslušenstvím.
* 1 x oběd  formou picnicu v přírodě /  
* 4 x večeři
* pozemní dopravu a transfery
* výjezd lanovkou na Stolovou horu
* vstupné do národních parků a safari dle programu 
* program dle itineráře
* 2x  ochutnávka vín na vinicích 
* služby česky mluvícího průvodce
* služby místních průvodců
 
Cena prodloužení  na Viktoriiny vodopády zahrnuje :
*lety Johannesburg- Zimbabwe- Johannesburg
* transfery
* 2x nocleh v htl.4*se snídaní v Zimbabwe
* 2x večeři
* plavbu po Zambezi s občerstvením
* pěší prohlídku Viktoriiných vodopádů
*českého  a místní průvodce
 
Cena nezahrnuje :
* Fakultativní programy :  plavbu lodí z Hout Bay za lachtany – upřesnění ceny na místě
* Příplatek za 1-lůžkový pokoj:  13.000,- Kč /zákl.trasa /     prodloužení Viktoriiny v. :  3.200,-Kč
 
 Povinné příplatky :
* Vstupní vízum do Zimbabwe : cca. 30,- USD /  splatné na místě na hranici  země  /
* Bakšišné pro místní průvodce a řidiče: 2+ 2,- USD/os./den / splatné po příletu na místě hotově /
* Pojištění léčebných výloh v zahraničí a storno : 798 + 1355 ,- Kč  resp. s prodloužením : 912 ,- Kč
* Odborný program : 2.500,- Kč
 
Poznámky :
1/ Cesta je organizována ve spolupráci s CK STELLA TRAVEL.
2/ Vzhledem k plánování zájezdů v dlouhém časovém předstihu ( více než 1 rok dopředu ) může dojít ke změně
    letových řádů a tudíž posunu termínu zájezdu o +/- 5 dnů.