ARMÉNIE - GRUZIE / Wein & Brandy Tour
Za úžasnými památkami, přírodou i slavnými víny a brandy
Ubytování v komfortních hotelích 4* s polopenzí + degustace
BESTSELLER ROKU 2018 !!
 
Termín :                27. 9. - 6.10. 2019                            
Číslo zájezdu :     ARM 2709
Cena :
při min. 15 účastnících:    45. 900,- Kč  ve 1 / 2- lůžk.pokoji
při min. 10 účastnících:    47. 900,- Kč  ve 1 / 2- lůžk.pokoji
                     
Program :
 
1.den : Praha  - Jerevan
Odlet z Prahy s přestupem do Jerevanu.
2.den : Jerevan
Brzy ráno přílet do Jerevanu, transfer do hotelu, ubytování, odpočinek. Oběd a prohlídka hl.města Jerevanu, jednoho z nejstarších měst světa, založeného již r.782 př.n.l., takže je o 29 let starší než Řím. Jeho zakladatelem byl urartský car Argišti I.,který nechal postavit  pevnost Erebuni na jižním okraji dnešního Jerevanu. Dnes je Jerevan dynamickým a moderním evropským městem s unikátní směsicí různých kultur. Při prohlídce uvidíme jeho hlavní pamětihodnosti : Kulturní centrum  Kaskády a muzeum s památníkem „ Matka Arménie „ a krásnou panoramatickou vyhlídkou na město, Ciceriakaberd – památník obětem genocidy z r. 1915, náměstí Republiky, most Vítězství, budovu Parlamentu, Prezidentský palác, budovu Akademie věd a Opery a baletu. Nocleh.
3.den:  Ečmiadzin – Zvartnoc – vinařské závody Armenia Wine  -degustace
Po snídani navštívíme slavné muzeum a jednu z nejstarších knihoven světa - Matenadaran se sbírkou starých arménských rukopisů a světoznámých miniaturních obrazů.
Dále návštěva Ečmiadzinu – sídla katolikose -nejvyššího představitele arménské apoštolské církve. Komplex,tvořený katedrálou a klášterem,  byl postaven ve IV.-V.stol. a je považován za jeden z nejstarších křesťanských chrámů světa a byl zapsán v r.2000 na seznam světového dědictví UNESCO. Poté navštívíme jeden z nejvěhlasnějších příkladů středověkého arménského umění a architektury – chrám Zvartnoc, postaveného v VII.stol. a téměř zničeného zeměstřesením. Přesto jeho dochované ruiny vypovídají o jeho mimořádné kráse . Poté návštěva vinařského závodu Armenia Wine – prohlídka závodu, vinných sklepů v hloubce 6 m pod zemí, b nichž se nachází více než 2000 sudů vína a degustace výborných arménských vín. Po prohlídce bude přímo v restauraci vinařství podáván oběd. Nocleh v Jerevanu.
4.den :  Khor Virap – Noravank – Vinařský závod Areni nebo Triniti - degustace
Po snídani celodenní výlet, při kterém navštívíme jedno z nejslavnějších arménských poutních míst – klášter Khor Virap, jež leží naproti posvátné hory Ararat  ( 5.165 m ), kde prochází hranice mezi Arménií a Tureckem. Od hradeb kláštera se odkrývá úžasný pohled na tuto biblickou horu a celé Araratské údolí . Dále prohlídka středověkého  kláštera Noravank – velkého kulturního a náboženského centra z 12.stol., který se nachází v nádherném přírodním prostředí, obklopen kaňonem  řeky Arpa a těžko přístupnými skalními útvary. Kdysi tudy vedla část slavné Hedvábné stezky. Areál má několik kostelů – sv.Karapeta ( 1216-1221), sv.Grigorije ( 1275) a sv.Bohorodičky (1339), obklopených typickými vyřezávanými kamennými kříži. V průběhu výletu oběd a odpoledne návštěva známé vinařské oblasti Areni, proslavené tisíciletou výrobou slavných arménských vín. Navštívíme soukromé vinařstí Areni  nebo Triniti , kde se seznámíme s výrobou a při degustaci ochutnáme tato výborná vína.  Návrat do Jerevanu na nocleh.  
5.den:   Garni – Geghard – vinařství Armas - degustace
Po snídani odjezd na celodenní výlet , při kterém se nejdříve vydáme horskou silnicí směrem k biblické hoře Ararat, na které se dle Bible vylodil se svou archou bájný Noe po potopě světa. První zastávkou bude jediný pohanský arménský chrám- Garni ,který nebyl zničen po příchodu křesťanství. Komplex Garni postavil arménský car Trdat již v 1.stol. Chrám byl zřejmě zasvěcen pohanskému bohu Slunce – Michrovi. Chrám je příkladem helénského slohu s typickými sloupy. Oběd v tradiční restauraci s ukázkou pečení typického arménského chleba „ Lavaš „ . Poté návštěva asi nejhezčího arménského kláštera Geghard ,založeného již ve 4.stol. a obklopeného horami a soutěskou. V nepřístupných skalách zde mnichové již v počátcích křesťanství vyhloubili pomocí nejjednodušších železných nástrojů mnoho jeskyní ( více než 140 ), ve kterých lidé žili ,modlili se a udržovali svou víru. Dle legendy sem byl přinesen jeden z trnů z Kristovy koruny. Klášter je zapsán na seznam památek UNESCO. Výlet  ukončíme návštěvou slavného  závodu na výrobu koňaku ARARAT , jež byl založen již v r.1887 kupcem a filantropem Tairjanem . Na různých světových výstavách získaly produkty závodu zlaté a stříbrné medaile. Při degustaci ochutnáme různě staré koňaky s příchutí čokolády, vanilky,aj. a budeme mít možnost si slavné koňaky zakoupit.  
6.den :  Dilijan – jezero Sevan - Tbilisi
Po snídani se vydáme nezapomenutelnou cestou k jezeru vulkanického původu - Sevan, jež je 2.největším vysokohorským jezerem ( ve výšce 1900 m ). Z poloostrova Achtamar se nabízí úchvatný pohled na jezero  a nachází se zde starý klášter z IX.stol. Sevanavank ,který se stal strategickým útočištěm arménského cara Ašota II. v době bitvy mezi Armény a arabskou armádou. Poté se vydáme přes  lázeňské město s minerálními prameny - Dilijan ,obklopené lesy, jezery a horami.Díky zalesněným krásným horám a příjemnému klimatu nazývají Dilijan „  Malým Švýcarskem „ – krátká zastávka.  Oběd a pokračování k arménsko-gruzínské hranici. Po příjezdu do Tbilisi prohlídka historické části hl.města Gruzie, při které uvidíme : kostel Metechi, sirné lázně, pevnost Narikala .Vyjedeme lanovkou na svatou horu Mtacminda ,odkud se nám naskytne nezapomenutelný pohled na Tbilisi. Ubytování a  nocleh v Tbilisi.
7.den : Mccheta – Gori – vinařský závod  Marani v Saguramo - degustace - Tbilisi
Po snídani se vydáme na celodenní výlet, při kterém navštívíme bývalé hlavní město Gruzie – Mccheta ,kde uvidíme klášter  Jvari ze 6.stol. a katedrálu Sveticchoveli. V průběhu výletu oběd a poté návštěva vinařského závodu Marani v Saguramo- prohlídka a degustace výborných vín. Nakonec navštívíme město Gori . rodiště  Stalina. Návrat na nocleh do Tbilisi.
8.den : Tbilisi - Tsinandali –Signagi – Bodbe - Šumské vinařství – degustace - Telavi
Po snídani se vydáme do slavného gruzínského vinařského regionu Kakheti,kde se seznámíme se slavnou gruzínskou vinařskou tradicí, kde vzniká až 500 variací těch nejlepších vín.  Cestou návštěva klášteraBodbe s hrobkou sv.Niny,ochránkyně Gruzie  a krátká zastávka v královském městě Signagi , položeném na horské terase s úžasnými výhledy , s malebnými úzkými uličkami  a  obklopeném hradbami z 18.stol. V průběhu výletu oběd  a poté odjezd do  Tsinandali -  návštěva rezidence gruzínské knížecí rodiny Chavchavadze, jejíž člen  a zároveň známý gruzínský básník a mecenáš -  princ  Alexandr  zavedl v Gruzii  v 19.stol. výrobu vína  evropským způsobem. Prohlídka Šumského vinařství,ve kterém se seznámíme s tradiční kachetskou technologií výroby vína, navštívíme unikátní Muzeum pálenky a vína , poté degustace vín. Večeře a nocleh v Telavi.
9.den : Telavi – Nekresi – Kvareli – Signagi – Bodbe - vinařství Chareba – degustace
Po snídani se nejdříve vydáme do Gremi , kde  si prohlédneme arch.komplex ze 16.stol.  Poté navštívíme vinné sklepy „ Chareba „ ,vytesané ve skalním tunelu, a absolvujeme degustaci zdejších výborných vín, vyráběných nejstaršími metodami. Oběd přímo ve vinařství. Odjezd do Tbilisi na nocleh.
10.den : Tbilisi -  odlet do Prahy
Brzy ráno odlet do Prahy s přestupem.
 
Cena zahrnuje :
 
*   leteckou dopravu Praha – Jerevan a  Tbilisi – Praha s přestupem  vč. let. tax a poplatků  
*   přepravu klimatizovaným autobusem  nebo  minibusem dle programu  
*   9x ubytování  v hotelích kategorie 4 *( 2-lůžkové pokoje ) ( kromě Telavi - zde 3*) - včetně včasného ubytování po příletu do Jerevanu  
*   9x polopenzi / snídaně –obědy /  + 1x večeři  /
*   veškeré vstupy dle programu
*   návštěvy vinařství a destilérií  a veškeré degustace dle programu
*   místního doprovodného odborného průvodce po celé trase   
*   českého odborného průvodce  po celé trase
*   zákonné pojištění CK proti úpadku
 
Povinné příplatky :
 
*   pojištění léčebných výloh v zahraničí a storna zájezdu : ( 10 x 57,- ) =  570 Kč + 530 Kč
*   spropitné pro místní průvodce a řidiče : 2+ 2 USD /os./den
 
Fakultativní příplatky:  
                                                       
*  příplatek za 1.lůžkový pokoj : 8.900 ,- Kč
 
Min. počet účastníků: 10
 
Pozn. :
Cestovní doklady  :   Cestovní pas musí být platný ještě min. 6 měsíců po plánovaném návratu.