ARGENTINA - Patagonie - CHILE  + možnost prodloužení Velikonoční ostrov
 
„ Za majestátními ledovci, horami, výborným vínem ,ohnivým tangem a mytickými sochami Moai „
 
                                              15 dnů / 12 nocí
 
Termín : 9.11.- 22.11.2019 resp. 27.11.2019  s prodlouž.       
Číslo zájezdu : PAT 0911
Cena :
Zákl.trasa : 135.900,- Kč           
Prodloužení Velikonoční ostrovy : + 35.000,- Kč
 
Program :
 
l .den : Praha - Buenos Aires
Odlet z Prahy s přestupem v některém z evropských  měst , noční přelet do Argentiny.
2.den : Buenos Aires
Dopoledne přílet do Buenos Aires ,transfer do hotelu, ubytování, snídaně . Odpoledne volno k odpočinku a indiv.procházkám. Nocleh.
3 den : Buenos Aires
Po  snídani prohlídka města, při níž uvidíme hlavní náměstí Plaza de Mayo, katedrálu, Presidentský palác zvaný pro barvu svého stavebního materiálu také Casa Rosada, slavné divadlo Teatro Colon, jež představuje perlu  světové  opery, projedeme po nejširší třídě světa  zvané Avenida 9 de Julio , na které stojí symbol města – Obelisk republiky, a také luxusními nákupními zónami. Projedeme tradiční čtvrtí San Telmo, jejíž magická  atmosféra nás přinutí zastavit se v čase, a zdržíme se na chvíli v části La Boca, kde se usadili první italští imigranti, a jež je známa svou pitoreskní a barvitou architekturou. Pokračovat budeme do rezidenční čtvrti Palermo s různými atraktivitami jako je ZOO, park, planetárium, aj. Nakonec navštívíme La Recoleta – jednu z nejexkluzivnějších čtvrtí města, kde uvidíme elegantní butiky, výborné restaurace a kavárny a slavný hřbitov.
Odpoledne : volno. Nocleh ve stejném hotelu. Možnost fakultativní návštěvy typického představení tanga, s večeří.
4. den : Buenos Aires –  Ohňová země - Ushuaia
Po snídani transfer na letiště a odlet do Ushuai v Ohňové zemi – nejjižnějšího města naší planety na pozadí věčně zasněžených And. Transfer do hotelu,ubyt. Odpoledne – prohlídka města a Muzea o historii Ohňové země. 
5. den : Národní park Tierra del Fuego / Ohňová země / – Canal de Beagle
Snídaně  Výlet lodí po kanálu Beagle s bohatou faunou – lachtani, mořští ptáci,aj.  Návrat do hotelu.
6. den : Ushuaia – El Calafate
Snídaně. Transfer na letiště, odlet do El Calafate, jež leží pod Patagonskými Andami na břehu jezera Lago Argentino. Transfer do hotelu, ubytování, nocleh. Dle časových možností u studijních cest odpoledne odborný program .
7. den : El Calafate – Los Glaciares  - ledovec Perito Moreno
Snídaně. Celodenní výlet  k ledovci Perito Moreno , který leží v Národním  parku Los Glaciares a tvoří vlastně impozantní ledovou řeku s délkou 4 km a výškou ledové vrstvy až 60 m, jež sestupuje z Patagonského kontinentálního ledovce. Při tomto sestupném pohybu ledovcového splazu dochází často k lámání ledu až hlučným explozím ledovcových ker. Pro ohromující nádheru a neobvyklé chování byl ledovec vyhlášen organizací UNESCO za světové dědictví. V průběhu výletu oběd. Návrat do stejného hotelu na nocleh.
8. den : El Calafate -  ledovec Upsala – Onelli Bay
Snídaně. Celodenní výlet s pozorováním nádherných, ale mnohdy drsných přírodních scenérií Patagonie: nejdříve pojedeme lodí z přístavu Puerto Bandera  po severní části jezera Lake Argentino k jednomu z největších  ledovců Jižní Ameriky-Upsala, jež má 3x větší rozlohu než Buenos Aires.   Poté budeme pokračovat kanálem Spegazzini a Severním kanálem a  přitom pozorovat ledovce Onelli a Spegazzini , vyznačující se úžasným spektrem modrých barev. Při výletu oběd formou balíčku. Večer návrat  na nocleh.
9. den : El Calafate – Puerto Natales
Snídaně. Celodenní přejezd pravidelnou autobusovou linkou do Puerto Natales v Chile. Ubytování v hotelu.
10. den : Puerto Natales- Torres del Paine
Snídaně. Celodenní výlet do národního parku  Torres de Paine, při němž budeme pozorovat znamenitou  krajinu Patagonie.Cestou budeme moci pozorovat divoké  lamy guanako, pštrosy ,aj. Pokocháme se panoramatickým výhledem na impozantní vrcholy Cuernos del Paine ,kde navštívíme národní park,  jezero Sarmiento,Pehoe ,vodopád Salto Grande  , jezero Grey, obklopené ledovci, a majestátní horskou krajinu se strmými štíty, pokrytými  ledovci. V průběhu výletu oběd . Návrat do Puerto Natales na nocleh.
11. den : Puerto Natales – Punta Arenas – Santiago de Chile
Snídaně. Transfer na letiště v Punta Arenas, odlet do Santiaga - hl.města Chile. Transfer do hotelu, ubytování.
12. den : Santiago de Chile
Snídaně. Prohlídka hl.města Chile, kterou zahájíme procházkou centrem města, při níž uvidíme  hlavní náměstí Plaza de Armas, katedrálu  sv.Santiaga, výstavný bulvár Ahumada, vládní palác „ La Moneda „ , aj. Poté budeme pokračovat autobusem přes hlavní reprezentativní avenidy  starého Santiaga, k uměleckému centru  Bellavista až na vrchol San Cristobal s úchvatným panoramatickým pohledem na město a horský věnec And obklopujících Santiago. Cestou projedeme také moderní části Santiaga s elegantními čtvrtěmi, obchodními a finančními centry a uvidíme jezdecký klub s jedním z nejkrásnějších hypodromů Latinské Ameriky. Zastavíme se také na známém trhu s typickými rukodělnými výrobky. Odpoledne volno. Nocleh.
13. den : Santiago de Chile – Praha
Snídaně, transfer na letiště k odletu do Evropy s přestupem.    
14. den : Praha: přílet do Prahy
 
Základní  cena obsahuje : 
 
* Let. přepravu z Prahy s přestupem v některém z evr. měst do Buenos Aires a Santiago de Chile – Praha 
* leteckou přepravu v Jižní Americe dle programu
* mezinár. let. a bezpeč.taxy
* přejezdy autobusy, vlaky nebo loděmi dle programu
* autobusové transfery letiště-hotel-letiště
* 11 x ubytování ve 2-lůžkových pokojích  s přísluš. v hotelích turistické kateg. 3*/4*  + early check-in po příletu v BA
* 11 x  snídani 
* 3 x oběd v průběhu některých výletů dle programu / mohou být formou balíčku /
* veškeré jmenované výlety  a vstupy do hist. památek, muzeí , objektů, národních parků 
* služby místních odborných průvodců
*  služby průvodce PAN´EUROP po celé trase  / výklad v češtině /
* zákonné pojištění CK proti úpadku
 
Příplatky :
 
*  pojištění léčebných výloh v zahraničí a storno :(14x57) = 798 + 1355,- Kč , pojištění pro prodlouž. Velikonoční o. : 342,- Kč
*  doporučované spropitné pro místní průvodce a řidiče v zahraničí :  2 + 2 ,- USD/den / splatné na místě /
*   letištní taxy za vnitrostátní lety a  odletové taxy : cca. 90,- USD / splatné na místě /
 
Fakultativní příplatky :   
 
*  Ubytování v 1-lůžkovém pokoji po celé základní  trase : 24.000,- Kč 
 
Minimální počet účastníků : 10
 
Prodloužení : Velikonoční ostrov + Valparaiso / 6 dnů / 5 nocí /
 
Obsahuje: 5 snídaní, 3 večeře, 2 obědy / letenka Santiago-Velikonoční o.-Santiago / český průvodce /vstupy
 
13 .den : Santiago – Velikonoční ostrov
Snídaně, transfer na letiště, odlet na Velikonoční ostrov neboli Rapa Nui, transfer do hotelu, ubytování, volno, večeře,nocleh.
14,den : Velikonoční ostrov
Po snídani se vydáme na na jižní pobřeží ostrova s representativními příklady plošin  Ahus Vaihu v zátoce Hanga Te´e a Akahanga, kde je zřejmě pohřben slavný král Hotu Matua. Budeme pokračovat k Rano Raraku , jednomu z nejnavštěvovanějších míst ostrova Jedná se o lom s téměř 900 kamennými sochami, z nichž 397 se jich v ležící či stojící poloze  nachází na svazích vyhaslého vulkánu  s kráterovým jezerem. Poté navštívíme Ahu Tongariki, nejnověji restaurovaný a zároveň největší objekt na ostrově s 15 znovu vztyčenými sochami Moai   na téměř 200 m dlouhé platformě. Dále budeme pokračovat na východní pobřeží a navštívíme dosud nerestaurovaný Ahu Te Pito Kura a tzv. „ pupek světa „ .Nakonec navštívíme nádhernou pláž Anakena s krásně restaurovanými Moai. Zde si budete moci užít nezapomenutelného  koupání v teplých vodách Pacifiku. Při výletu oběd formou balíčku.  Návrat na večeři a nocleh do hotelu.
15.den : Velikonoční ostrov
Po snídani se vydáme na výlet k vyhaslému vulkánu Rano Kau a cestou se budeme kochat výhledy na celý ostrov a vesnici Hanga Roa až k vyhlídce na kráterové jezero. Dále pojedeme k ceremoniální vesnici Orongo,kde se konaly slavné závody „ Ptačích mužů „  a uvidíte spektakulární petroglyfy, vztahující se k této kultuře, a naproti v moři  3 ostrůvky-   Motu Nui, Motu Iti a  Motu Kao Kao. Dále uvidíme Ahu Vinapu – pro některé němý důkaz vlivu pre-inckých architektů na kulturu Velikonočního ostrova. Následuje zastávka u jeskyně Ana Kai Tangata s nástěnnými malbami. Návrat do hotelu, odpočinek. Odpoledne se vydáme do vnitrozemí  k restaurovanému Ahu  Akivi se 7 Moai . Legenda praví, že sochy představují 7 průzkumníků, které  poslal Na Rapa Nui  sám král  Hotu Matua.Pak navštívíme lom Puna Pau ,kde se těžil červený struskovitý kámen, z něhož se vyráběly tzv. „ červené  klobouky „ pro Moai. Navštívíme také ceremoniální místo Ahu Hanga Poukura. Návrat na večeři a nocleh do hotelu. Možnost návštěvy fakult.programu s typickým folklorem Polynésie.
16.den : Velikonoční ostrov - Santiago
Snídaně, volno, odpoledne transfer na letiště,odlet do Santiaga. Transfer do hotelu, nocleh.        
17.den : Santiago de Chile – Valparaiso
Snídaně.  Odjezd na  celodenní výlet do Valparaisa, hlavního chilského přístavu a zároveň malebného města na březích Pacifiku,které
se rozkládá na svazích kopců, jež jsou přístupné mnoha lanovkami a výtahy. Z vrcholků se nabízí fascinující výhledy na město, pitoreskní scenérie čtvrtí s náměstíčky, kopci , rybářskými přístavišti a okolní krajinu. Uvidíme centrum města s vládními paláci, náměstími  Plaza Sotomayor a Plaza Victoria, katedrálu a přístav. V průběhu výletu oběd.  Cestou zastávka v jednom ze slavných vinařství – prohlídka a degustace slavných chilských vín.  Návrat do Santiaga na nocleh
18.den : odlet ze Santiaga                                          
Snídaně, volno, odpoledne transfer na letiště,odlet.   
19.den : přílet do Prahy
 
 Min. počet účastníků :  10 os.                       
 
Příplatek za 1- lůžkový pokoj : 5. 500,- Kč
 
 Důležité upozornění :
Vzhledem k náročnosti trasy a možnostem značných klimat. výkyvů v průběhu trasy, může dojít dle zvážení  zkušených místních průvodců a zahr.partnerů a dle aktuálního počasí  k nezbytným změnám programu či přesunutí  pořadí jednotlivých progr. bodů nebo dokonce i způsobům přepravy, zejména v klimaticky nevyzpytatelné Patagonii a k posunu termínu odletu +/- 5 dnů vzhledem k velkému čas.předstihu při zajišťování letenek.