METROPOLE POBALTÍ  -  HELSINKY - TALLIN - RIGA
 
Ubytování v centrech měst – komfortní  hotely 4*
Veškeré vstupy v ceně
 
Termín :                30. 5. - 4. 6. 2020                                
Číslo zájezdu :     POB 3005
Cena :                   36. 000,- Kč
 
 
Program :
 
1.den : Praha – Helsinky
Odlet z Prahy, přílet do Helsinek , hlavního města Finska. Transfer do hotelu na ubytování, cestou krátká projížďka městem. Individuální volno. Fakultativní  večeře.
 
2.den : Helsinky- Tallin
Po snídani prohlídka historického centra města , při které uvidíme : Senátní náměstí s příklady neoklasicistní architektury jako Vládní palác a luteránskou katedrálu, která patří k nejfotografovanějším objektům Helsinek, budovu Univerzity, Národní knihovnu, zajímavé Hlavní nádraží. Poté se vydáme k  slavnému Skalnímu dómu –chrámu, vystavěnému ve skále  a slavnému Sibeliovu monumentu. Nakonec navštívíme tržnici, kde můžete ochutnat místní delikatesy  nebo koupit typické suvenýry.
Odjezd do přístavu  a odplutí lodí do Tallinu . Po připlutí transfer do hotelu na ubytování , fakult.večeře.
 
3.den : Tallin
Po snídani  dopoledne prohlídka hlavního města Estonska – Tallinu,  klenotu Pobaltí. Procházka centrem Starého Města Tallinu s průvodcem , jednoho z nejmalebnějších měst Evropy , zapsaného také na seznam světového dědictví UNESCO , při které uvidíme radnici, Radniční náměstí, kostel sv.Olafa, katedrální Dóm,nejstarší lékárnu,  pahorek Toompea se stejnojmenným zámkem a nádhernou vyhlídkou na město,   městské středověké opevnění s věžemi , hlavní městskou bránu Viru, Parlament,  pravoslavnou katedrálu Alexandra Něvského , aj.  Návrat do hotelu, nocleh.
 
4.den : Tallin – Parnu – Riga
Po snídani odjezd do známého estonského letoviska a zároveň lázeňského města Parnu. Po příjezdu prohlídka lázeňského centra , při které uvidíme zbytky městských hradeb, Červenou věž, radnici,  Tallinskou bránu,  kostel sv.Alžběty, budovy ve stylu funkcionalismu, projdeme se po promenádě.  Pokračování do lotyšské Rigy  Nocleh a fakult. večeře. 
 
5.den : Riga
Po snídani  prohlídka  hlavního města Lotyšska a největšího města Pobaltí – Rigy, založené již r.1201. Uvidíme středověké centrum  s mnoha příklady secesní architektury , hodiny Laima, slavný rižský Dóm z r.1844 se slavnými  25 m vysokými varhanami  s 6768 píšťalami a  jež je největším kostelem  v Pobaltí,  budovu Opery a Parlamentu , Prezidentský palác, gotický kostel sv.Petra, jež patří k nejstarším budovám v Pobaltí/ stavba začala  r. 1209 / a je zároveň se svými 123,5 m nejvyšší budovou města a symbolem Lotyšska /prohlídky vždy  zvenku /,  historické domy Tří bratří, Švédskou bránu, městské opevnění s Prašnou věží, Kočičí dům - jeden ze symbolů Rigy je černá kočka na střeše .Od r.1997 je město zapsáno na seznam UNESCO. Odpoledne – volno k indiv.prohlídkám. Nocleh ve stejném  hotelu.  
 
6.den : Riga – Praha
Odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy.
 
Cena zahrnuje :
 • leteckou dopravu Praha – Helsinky a Riga  – Praha vč. let. tax
 • autobusové transfery letiště-hotel-letiště
 • lodní trajekt Helsinky – Tallin
 • autobusovou přepravu na trase Tallin –Parnu -  Riga  
 • 5 x ubytování v hotelích  4* v blízkosti  center  Helsinek , Tallinu, Rigy /2-lůžkové pokoje s příslušenstvím / se snídaní
 • pěší prohlídky 3 metropolí s místními odbornými průvodci
 • průvodce PAN´EUROP po celé trase / v češtině /
 • zákonné pojištění CK proti úpadku
Povinné příplatky :
 • pojištění léčebných výloh v zahraničí a storna : ( 6 x 40,-  ) = 240  + 532,- Kč   ( do 80.000 Kč ) 
 • spropitné pro místní původce a řidiče :  2 + 2 ,- EUR /os. /den   / splatné na místě /
Min. počet účastníků : 10
 
Fakultativní příplatky :                                                              
 • večeře / 5 x / : 2.970,- Kč
 • ubytování v 1-lůžkovém pokoji : 6.200, - Kč