P O R T O - druhé největší město Portugalska a metropole SEVERU a slavného portského vína
Prodloužený víkend ( 4 dny / 3 noci ) s polopenzí a nápoji (víno,voda) + 3 ochutnávky vín  
Všechny výlety, prohlídky + 3 návštěvy sklepů s degustací v ceně!!  Ubytování v historickém centru města - hotel 3*
 
Za portugalskou historií a úžasným portským vínem
 
Termín :           21. 9. - 24. 9. 2019       
Č.zájezdu:       POR 2109
Cena :              22. 500 ,- Kč / při min.15 os. / přípl.za 1/1-pokoj: 3.000,- Kč
 
Program:
 
1.den / sobota  / : odlet z Prahy
Odlet z Prahy přímým letem do portugalského Porta, transfer do hotelu 3*,umístěného v samém srdci starého města , ubytování, večeře, nocleh .
2.den / neděle  /: celodenní  výlet do vinařských oblastí pro vína moscatel  a portské s degustacemi – Favaios – Pinhao – Peso de Régua
Snídaně. Při tomto celodenním výletu navštívíme vesnici Favaios,kde se nachází vinařství Quinta da Avessada ,ve které se pěstuje zejména odrůda moscatel. Degustace slavného vína Moscatel de Favaios. Poté budeme pokračovat směrem na Pinhao podél řeky Douro zvlněnou krajinou, jež je se svými nízkými pahorky a mezi nimi se prostírajícími terasovitými vinicemi považována za jednu z nejmalebnějších na světě. Volno na oběd – individuálně. Odpoledne navštívíme jedno z vinařství, specializovaných na výrobu slavného portského vína. Poté pokračování přes Peso da Régua a návrat do stejného hotelu v Portu . Večeře a nocleh.
3.den / pondělí / : Porto :  prohlídka města, návštěva sklepů  s ochutnávkou portského - odpoledne : volno k indiv.prohlídkám
Dopoledne půldenní  panoramatická prohlídka 2.největšího města Portugalska a metropole severu Portugalska - Porta , jež nese název dle celosvětově proslaveného Portského vína.   Zahájíme ji u Castello do Queijo , místa Foz, kde ústí řeka Douro do moře, projedeme kolem pláží , po Avenidě Boavista a poté navštívíme historické centrum Porta , jež bylo v r.1996 zapsáno na seznam dědictví lidstva UNESCO a které si Vás získá malebnými úzkými uličkami, množstvím památek, řadou výborných restaurací i čilým nočním životem. Shlédneme třídu Avenida dos Aliados, čtvrť Baixa s řadou tradičních obchůdků, náměstí Praca da Liberdade, nádraží Sao Bento, kde proslulé portugalské  panely, tvořené mozaikami z kachlíků, vypráví o historii  Portugalska, uvidíme kostel s věží Torre dos Clérigos - nejcharakterističtější symbol města a zároveň mistrovské barokní dílo. Dále navštívíme budovu Burzy z 19.stol. se slavným Arabským salónem. V poledne volno na individuální oběd. Poté bude následovat návštěva jedné ze slavných bodeg – vinných sklepů a ochutnávka proslulého portského vína. Víno se nepěstuje přímo ve městě, ale na vinicích, jež se rozkládají v údolí řeky Douro , až 100 km od Porta a víno je pak převáženo do sklepů , kde dozrává v sudech  ve Vila Nova de Gaia , městečku nebo spíše předměstí Porta na druhé straně řeky. Zbytek odpoledne- volno , které můžete využít k nákupům nebo procházkám nádhernou historickou čtvrtí Ribeira s barevnými domečky, kavárnami, typickými restauracemi, po březích Doura až po jeho ústí do Atlantiku.  Večeře a nocleh .
4.den / úterý / plavba lodí po Douru, odlet
Snídaně. Volno na indiv.oběd a odpoledne projížďka lodí  Rabelo zvaná „ 6 mostů „  hlubokým údolím řeky Douro k jeho ústí do Atlantiku, kolem starobylé Burzy města Porto, pod úžasnými portskými mosty , jež jsou symbolem města (autorem jednoho z nich je světoznámý francouzský architekt Eiffel,který zde několik let žil). V pozdním odpoledni transfer na letiště, odlet zpět , přílet do Prahy ve večerních hodinách .
 
Cena zahrnuje :
 • leteckou přepravu Praha-Porto -Praha vč.tax
 • transfer letiště-hotel-letiště
 • 3 x nocleh v hotelu 3* v historickém srdci  města
 • 3 x polopenzi s nápoji = víno a voda
 • 1 x půldenní prohlídka Porta  se speciálním místním a českým průvodcem /včetně vstupu do paláce Burzy, návštěvy vinných sklepů v Portu a ochutnávky portských vín
 • 1 x celodenní výlet se spec.místním a českým průvodcem vč. návštěvy 2 vinných sklepů a  ochutnávky vín
 • projížďku lodí Rabelo údolím Doura ,  zvanou „ 6 mostů „  
 • služby místních speciálních průvodců a
 • služby českého průvodce po celou dobu včetně přepravy z/do Prahy
      Povinné příplatky :
 •  odborný program : 2.000,- Kč 
 •  pojištění léčebných výloh a storna:(4 x 40 = 160,- ) + 235,- Kč / limit do 30000 Kč /