PETROHRAD a okolí :  PUŠKINO / Carské Selo / PETRODVORCE 
„ Pokladnice perel ruské architektury a umění „
 
Bývalá zaprášená„ bašta komunismu se změnila spolu se svým okolím v nádhernou pokladnici architektury a umění, jejíž  fantasticky zrekonstruované památky a muzea  přitahují miliony žasnoucích turistů z celého světa.
 
Termín:         31. 8. - 5. 9. 2019
Číslo záj. :    RUS 3108
Cena :           33.990,- Kč  ( při min. 10 osobách )
            
PROGRAM:
 
l.den: Praha - Petrohrad
Odlet z Prahy do Petrohradu. Po příletu do Petrohradu krátká procházka centrem Petrohradu „ Benátek severu „ s průvodcem, při níž uvidíme hlavní obchodní třídou města - Něvský prospekt, Palácové náměstí  se Zimním palácem s objekty dnešní obrazárny Ermitáž, budovu Admirality a katedrálu sv. Izáka. Poté odjezd do hotelu na ubytování .
2.den : Petrohrad
Po  snídani okružní projížďka městem na nesčíslněkrát v románech ruských klasiků popisovaný Něvský prospekt, hlavní třídu, lemovanou paláci a chrámy, ke katedrále sv. Izáka ( vstup ), Kazaňskému chrámu (vstup)dále pojedeme na Vasiljevský ostrov a na Zaječí ostrov do  pevnosti sv. Petra a Pavla, kde jsou v katedrále sv.Petra hrobky ruských carů  počínaje Petrem Velikým a konče carem Mikulášem II. a jeho rodinou, které vyvraždili bolševici v r.1918. Odpoledne volno k indiv.prohlídkám. Nocleh ve stejném hotelu.
3.den : Puškino / Carské Selo /
Snídaně. Výlet do Puškina (Carského Sela). Puškino – Carské Selo, kdysi rezidence ruských carů, je překrásným architektonickým památníkem, v jehož třech parcích na ploše  600 ha se nachází řada palácových budov, pavilonů a soch, navržených benátskými umělci. Ústřední budovou areálu je Kateřinský palác se sbírkami dekorativních předmětů, nábytku, ruského a západoevropského malířství a sochařství a s  unikátní obnovenou Jantarovou komnatou. V průběhu výletu je zajištěn oběd. Nocleh v Petrohradu.Večer fakultativně možnost návštěvy opery nebo baletu ve slavném Marijinském nebo Michajlovském divadle .
4.den : Petrohrad
Snídaně. Odpoledne návštěva Ermitáže, největší umělecké galerie  na světě s téměř 3 mil. exponátů. V Ermitáži, umístěné v Zimním paláci , rezidenci ruských carů , jsou mj. obrazy Raffaela, Tiziana, Leonarda da Vincci, Rembrandta, Rubense, impresionistů a mnoha dalších. Nocleh ve stejném hotelu.
5.den : Petrodvorce
 Po snídani odjezd nanávštěvu  Petrodvorce  (Peterhof),  unikátně obnoveného paláce a palácových zahrad, zničených za II.světové války. Petrodvorec,  „klenot ruské  architektury“, byl letním sídlem ruských carů, proslul jako  místo  paláců, parků a  fontán  díky  zahradním architektům, kteří vyzdobili parkové prostory 150 fontánami a 4   monumentálními fontánovými kaskádami. V průběhu výletu zajištěn oběd. Návrat do hotelu,nocleh. V noci fakult. výlet autobusem a lodí:  „Zvedání mostů na Něvě“.
 6.den : Petrohrad – odlet do Prahy
Snídaně volno pro nákupy a  indiv.prohlídky, odpoledne transfer na letiště, přílet  do Prahy v podvečer.
 
Cena zahrnuje :
 • leteckou přepravu  Praha – Petrohrad – Praha
 • letištní, bezpečnostní a palivové taxy
 • 5 x nocleh  se snídaní v hotelu 3*+  /2-lůžk.pokoje /
 • 2 x  oběd  (v Puškinu a Petrodvorci )
 • přepravu klimatizovaným autobusem dle programu
 • vstupy do všech navštěvovaných objektů a lokalit dle programu
 • českého průvodce PAN´EUROP  a ruské odborné průvodce   
 • zákonné  pojištění záruky pro případ úpadku CK
Povinné příplatky:
 • poplatek za vízum 2.500,- Kč/osobu
 • spropitné pro místní průvodce a řidiče :  12 EURO / splatné na místě /
 • pojištění léčebných výloh a  pojištění storna zájezdu : 240 + 532 ,- Kč
Fakult.příplatky :
 • ubytování v 1-lůžkovém pokoji  : 3.500,- Kč
 • večeře /3x / : 1.500,- Kč
 • zvedání mostů na Něvě : 1.300,- Kč
Min.počet účastníků : 10
 
Poznámka :
 
1/ Cestovní doklady a vízum :
Cest. pas musí být platný ještě min. 6 měsíců po návratu. Vstupní vízum zajišťuje pro občany ČR a SR naše CK – vyřízení trvá 30 dnů a nutno předložit cest.pas s min.2 volnými stranami pro vízum , 1 barevnou fotografii pasového formátu a vyplněný vízový dotazník. Pas s vízem bude předán průvodcem v den odletu . CK nenese zodpovědnost za neudělení víza.
2/ V souvislosti s dlouhodobým plánováním tohoto druhu poznávacích cest i více než 1 rok předem může dojít v návaznosti na možné změny let.řádů let.společností ( závazné let.řády jsou plánovány pouze na 6 měsíců předem ) k posunu odletu v rozsahu +/- 3 dnů.